CANADIAN BLACKBOARD CO. LTD.

Showing 1 - 5 of 5 product(s)


Chalkboards OA479 | Office Plus

CANADIAN BLACKBOARD CO. LTD.

Chalkboards

 • Height: 24"
 • Width: 36"
 • Weight: 7 lbs.

Model: OA479

Manufacturer Model No.: 40 2436 NM VT


Chalkboards OA478 | Office Plus

CANADIAN BLACKBOARD CO. LTD.

Chalkboards

 • Height: 18"
 • Width: 24"
 • Weight: 3.5 lbs.

Model: OA478

Manufacturer Model No.: 40 1824 NM VT


Chalkboards OA477 | Office Plus

CANADIAN BLACKBOARD CO. LTD.

Chalkboards

 • Height: 48"
 • Width: 72"
 • Weight: 23 lbs.

Model: OA477

Manufacturer Model No.: 40 4872 NM VT


Covered Directory Boards OA471 | Office Plus

CANADIAN BLACKBOARD CO. LTD.

Covered Directory Boards

 • Height: 36"
 • Width: 24"
 • Weight: 34 lbs.

Model: OA471

Manufacturer Model No.: S6403624FN GROOVE


Chalkboards OA031 | Office Plus

CANADIAN BLACKBOARD CO. LTD.

Chalkboards

 • Height: 36"
 • Width: 48"
 • Weight: 12.5 lbs.

Model: OA031

Manufacturer Model No.: 40 3648 NM VT